UWAGA: Strona WWW korzysta z tzw.Cookies - czytaj opis: [>>>]- POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PSZCZYNIE -

BIP.GOV.PL PIW Pszczyna
www.bip.gov.pl www.piwetpszczyna.pl
 

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

A A A
  |   Informacje - Aktualności  |   INDEKS strony  |  

   Wysoki kontrast :: [włącz]     | [Audio deskrypcja] |     [Deklaracja Dostępności]

Przedmiot działalności - podstawy prawne

Informacje na temat podstaw prawnych działalności Inspektoratu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie działa w szczególności na podstawie:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);

- Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii
(Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 )

- Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nadanego przez Głównego Lekarza Weterynarii


USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz.U. 2004 Nr 33 poz. 287)

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zadania, organizację, tryb działania oraz zasady finansowania Inspekcji Weterynaryjnej,
zwanej dalej „Inspekcją”;

2) zasady współpracy organów Inspekcji z organami centralnymi państw
członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania
prawodawstwa weterynaryjnego lub organami, którym takie kompetencje
zostały przekazane (właściwą władzą), oraz Komisją Europejską w
zakresie realizacji zadań Inspekcji;

3) zasady wystawiania świadectw zdrowia, w tym określone w przepisach zawartych
w aktach prawnych wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do
ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.
U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z 2008 r. Nr 145,
poz. 916 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

[plik PDF]Opublikował: Grzegorz Osoba
Publikacja dnia: 24.04.2013
Podpisał: Adam Paszek
Dokument z dnia: 24.04.2012
Dokument oglądany razy: 7 780