UWAGA: Strona WWW korzysta z plików cookies - czytaj informację: [>>>]

Druki i wzory dla lekarzy

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie[2020.06.12]
Protokół dochodzenia epizootycznego.   


 

 [2016.12.30]

 Druki do rozliczeń dla Lekarzy Wyznaczonych.


ZESTAWIENIE ilości przepracowanych godzin [>>>]   
Wykaz czynności wykonywanych przez wyznaczonego lekarza w miesiącu [>>>]   
Wykaz roboczogodzin w miesiącu [>>>]   

Miesięczny wykaz wykonywanych czynności [Zal.5] (bydło) [>>>]   
Miesięczny wykaz wykonywanych czynności [Zal.5] (świnie) [>>>]   
Miesięczny wykaz wykonywanych czynności [Zal.5] (drób) [>>>]   
[2012.01.04]
Wzór oświadczenia dla lekarzy weterynarii