UWAGA: Strona WWW korzysta z plików cookies - czytaj informację: [>>>]

AKTUALNOŚCI - KOMUNIKATY [06.07.2021]

  BIOASEKURACJA w zwalczaniu ASF


     
  
     [16.06.2021]

  DLA PSZCZELARZY


     [1] Wniosek o aktualizację danych w rejestrze
  
    pobierz [>>>]


     [2] Wniosek o wydanie zaswiadczenia
  
    pobierz [>>>] [28.04.2021]

  Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii


      [1] Rozporzadzenie Wojewody Slaskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

      zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zwalczania
      wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI)     pobierz [>>>]


 [23.04.2021]

  Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

      [1] Rozporzadzenie Wojewody Slaskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.
      w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI)     pobierz [>>>]


      [2] Rozporzadzenie Wojewody Slaskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.

      zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zwalczania
      wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI)     pobierz [>>>]


      [3] Rozporzadzenie Wojewody Slaskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r.
      w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptakow (HPAI)     pobierz [>>>]

 [01.04.2021]

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym


     Do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie i wszystkich jego pomieszczeń,
     można wejść z psem asystującym.

     Pies asystujący powinien posiadać uprząż.

     Wymagane jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną potwierdzenie statusu psa asystującego

     oraz zaświadczenia o aktualnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

     Osoba wchodząca z psem asystującym odpowiada za szkody wyrządzone przez psa asystującego.


    Czytaj w BIP [>>>]
 [30.11.2020]

  Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie


      Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie w sprawie wyznaczania
      do wykonywania czynności urzędowych na rok 2021.
      

    Czytaj [>>>] [09.10.2020]

  Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii


      Wytyczne dla funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie
      w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce
      

    pobierz [>>>]


 [02.07.2020]

  INFORMACJE DLA ROLNIKÓW


     [1] WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ”
     Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020   

    pobierz [>>>]


     [2] WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY
     Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020   

    pobierz [>>>]


 [12.06.2020]

  Aktualizacja formularza dla Lekarzy Weterynarii


      Nowy protokół dochodzenia epizootycznego przy podejrzeniu wścieklizny
      

    pobierz [>>>]


 [02.04.2020]

    [1] Pismo PLW [>>>]          [2] Zal.do pisma - Zgoda [>>>]     


 [17.03.2020]

  Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

    Pobierz plik PDF [>>>]

     


 [13.03.2020]

  Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii


    Szanowni Państwo, w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą występowania
    koronawirusa w Polsce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie uprzejmie prosi o załatwianie
    wszelkich spraw drogą elektroniczną (epuap, poczta elektroniczna)
    lub telefonicznie jeśli istnieje taka możliwość.

    Dane kontaktowe [>>>]

    Adres ePUAP [>>>]

    Pismo przez ePUAP [>>>]

    BIP [>>>]


 [14.11.2019]

  OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PSZCZYNIE

     dot. naboru lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania
     niektórych czynności pomocniczych w 2020r.

       Plik PDF: treść ogłoszenia


       Plik DOC: zalacznik nr1


       Plik DOC: zalacznik nr2


       Plik DOC: Oswiadczenia
 [17.09.2019]

  Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje


      Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego
      jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2019 roku

    czytaj [>>>]


 [03.07.2019]

     

       

     
     


 [08-04.02.2019]

  WAŻNE: Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


       Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich
       poza rzeźnią.

    czytaj [>>>]


 [20.12.2018]

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje

     Lista Lekarzy weterynarii wolnej praktyki niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej
     wyznaczonych do wykonywania czynności z art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2019.

       Lista do pobrania [>>>]
 [22.11.2018]

  UWAGA HODOWCY

     Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania
     ZASAD BIOASEKURACJI w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

       Ulotka ASF [>>>]
 [31.10.2018]

  OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PSZCZYNIE

     dot. naboru lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje do wykonywania
     niektórych czynności pomocniczych w 2019r.

       Plik PDF: treść ogłoszenia
 [05.10.2018]

  Informacja otrzymana z Głównego Inspektoratu Weterynarii

     dot. umieszczenia na stronie internetowej GIW „Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących szkoleń dla
      pracowników rzeźni oraz osób dokonujących uboju na użytek własny, a także wydawania świadectw kwalifikacji
      i zaświadczeń związanych z ww. szkoleniami” oraz wzoru świadectwa kwalifikacji.
       Plik DOCX: świadectwo kwalifikacji

      Dokument ten można znaleźć używając linku https://www.wetgiw.gov.pl/publikacje/ochrona-zwierzat-dobrostan


 [01.08.2018]

  UWAGA HODOWCY - ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ

     

      [1] ROZPORZĄDZENIE NR 2/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PSZCZYNIE
      z dnia 27 lipca 2018 r.
      w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół,
      sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
       Plik PDF: treśc rozporządzenia      [2] Mapa do rozporządzenia dla Gmin

      Ognisko

      [3] ROZPORZĄDZENIE NR 3/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PSZCZYNIE
      z dnia 27 lipca 2018 r.
      w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół,
      sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
       Plik PDF: treśc rozporządzenia      [4] Mapa do rozporządzenia dla Gmin

      Ognisko


 [21.06.2018]

  UWAGA HODOWCY - ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ

     

      [1] ROZPORZĄDZENIE NR 1/2018 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PSZCZYNIE
      z dnia 20 czerwca 2018 r.
      w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół,
      sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
       Plik PDF: treśc rozporządzenia      [2] Mapa do rozporządzenia dla Gmin

      Ognisko


 [12.06.2018]

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje


       Informacja dot. Ochrony danych osobowych [RODO]

    czytaj [>>>]


 [09.04.2018]

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje


      [1] Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa przeznaczonego
       na użytek własny
      [2] Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania mięsa zwierząt łownych

    czytaj [>>>]


 [22.03.2018]

  Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje


      Informacja prasowa o przeprowadzanej na terenie województwa śląskiego
      wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku

    czytaj [>>>]


 [14.03.2018]

  Główny Lekarz Weterynarii informuje


    Uwaga Hodowcy:   Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwie w związku z ASF
   

    1.Przestrzeganie zasad bioasekuracji [>>>]

    2.ulotka ASF APEL GLW [>>>]

    3.ulotka bioasekuracja - mycie, czyszczenie [>>>]

    zał.1 dokumentacja przeglądu budynków [>>>]

    zał.2 rejestr środków transportu. [>>>]

    zał.3 rejestr wejść do budynków utrzymywania świń. [>>>]

    zał.4 lista preparatów do dezynfekcji rąk. [>>>]

    zał.5 zasady mycia i dezynfekcji środków transportu,obuwia i pomieszczeń [>>>]

    zał.6 dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodasrtwie. [>>>]

    zał.7 wzór spisu świń. [>>>]


 [16.02.2018]

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie


    Uwaga hodowcy:   Wykaz urzędowych lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa
   przeznaczonego na użytek własny i badania mięsa zwierząt łownych.

    pobierz pelną treśc komunikatu [>>>]


 [10.01.2018]

  Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii


    Uwaga hodowcy:   Komunikat dot. stosowania antybiotyków .
    pobierz pelną treśc komunikatu [>>>]


 [15.11.2017]

  Ogloszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie


      Ogloszenie: nabór lekarzy weterynarii i innych osób posiadających kwalifikacje
      do wykonywania niektórych czynności pomocniczych, niebędących pracownikami
      Inspekcji Weterynaryjnej, do wykonywania niektórych czynnoœci w roku 2018:
      pobierz pelną treśc ogloszenia [>>>]


 [06.11.2017]

  Szanowny Rolniku, pamiętaj:

     

       

     
     


 [09.10.2017]

  ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE PASIEKI

    Formularz do pobrania [>>>]


 [15.09.2017]

  UWAGA HODOWCY - ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ

     

      [1] W związku z wystąpieniem na terenie powiatu pszczyńskiego zgnilca amerykańskiego pszczół
      - choroby zwalczanej z urzędu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje
      o wytyczeniu obszaru zapowietrzonego obejmującego gminy Pszczyna, Suszec oraz Goczałkowice-Zdrój.
      Za obszar zapowietrzony uznaje się teren [...]
       Plik PDF: treśc ulotki

      [2] ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PSZCZYNIE
      z dnia 14 września 2017 r.
      w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół,
      sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.
       Plik PDF: treśc rozporządzenia      [3] Mapa do rozporządzenia dla Gmin

      Ognisko


 [04.09.2017]

  UWAGA

     

      Ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu pszczyńskiego.

      Ognisko
     


 [13.06.2017]

  UWAGA HODOWCY

     

      [1] Aktualne informacje w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym
      i zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF).
      [2] Ulotka z zasadami, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa
      przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

    Czytaj całą wiadomość [>>>]     Pobierz ulotkę [>>>]


 [6.04.2017]

  UWAGA WŁAŚCICIELE DROBIU !!!

     

      Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje że z dniem 6 kwietnia 2017r.
      zostały ograniczone restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu,
      wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r.
      w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

    Czytaj całą wiadomość [>>>]


 [13.02.2017]

  Sprzedaż bezpośrednia - informacja ze strony MRiRW

     

      Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego
      Wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.

    Plik do pobrania [>>>]


 [27.12.2016]

    DRUK ZGŁOSZENIA UTRZYMYWANIA DROBIU[>>>]

 [22.12.2016]

  Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje.

     

      Uwaga! UWAGA GRYPA PTAKÓW !!!
     
     W związku wystąpieniem w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8,
     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje
     że z dniem 27 grudnia 2016r. zostają wprowadzone restrykcje dotyczące utrzymywania drobiu,
     nałożone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r.
     w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

    Komunikat do pobrania[>>>]     Pismo PLW do pobrania[>>>]

    DRUK ZGŁOSZENIA UTRZYMYWANIA DROBIU[>>>]
 [06.12.2016]

  Główny Lekarz Weterynarii informuje.

     

      Uwaga! Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
     podtypu H5N8 u ptaków dzikich...

    Ulotka informacyjna do pobrania [>>>]


  [09.11.2016]

  Ogłoszenie o naborze lekarzy weterynarii do wykonywania zadań IW w 2017 roku. >>>


 [19.10.2016]

  Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

     

      Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

       Podstawa prawna : Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób

       zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605).

       Od 18 października 2016 r rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie

       muszą stosować się do nowych zasad.
Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany...

    Ulotka informacyjna do pobrania [>>>]


 [13.10.2016]

   ZASADY OCHRONY GOSPODARSTW PRZED ASF.


  

      Materiał filmowy udostępniony przez:

      Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach


 [26.08.2016]

 Informacja: ASF.

     

      Ważne! ZASADY OCHRONY GOSPODARSTW PRZED ASF
      

 Plik do pobrania [>>>]


 [17.08.2016]

 Komunikat : ASF.

     

      Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii
      faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

 Plik do pobrania [>>>]


 [09.08.2016]

 Ważna informacja : ASF.

     

      Prezentacja dot. ASF (afrykańskiego pomoru świń).

 Plik do pobrania [>>>]


 [06.06.2016]

 Publikacja : Wytyczne GIWbż-5010-26/2016 z dnia 3 czerwca 2016r.

     

   „ Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach    działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej”.

  Plik do pobrania [>>>]


 [18.04.2016]

 Ważna informacja : Hodowcy trzody chlewnej.

     

      !!! UWAGA ROLNICY !!!
      Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.
      Zgodnie z nimi:
      1. Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
      2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający)
      musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in.
      numery obu siedzib stad.
      Zarejestrowania siedziby stada oraz zgłoszenia przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR
      na właściwym druku.
      Przemieszczenia można również zgłaszać listownie lub za pomocą Internetu
      po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.
     
      Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE
      w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG
      w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.

 Plik do pobrania [>>>]


 [04.03.2016]

 ZAPROSZENIE : Szkolenie dla hodowców ryb.

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie zaprasza wszystkich hodowców ryb
     z terenu powiatu pszczyńskiego na szkolenie z zakresu:

     1. Zależności troficzne stawu karpiowego - możliwość wpływu na uzyskane efekty produkcyjne.

     2. Kontrola inspekcji weterynaryjnej w gospodarstwie rybackim.

     3. Zasady współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

     Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników inspekcji weterynaryjnej
     w dniu 14.03.2016 o godz.10:00 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

     Z poważaniem
     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie
     lek.wet. Adam Paszek

 Plik do pobrania [>>>]


 [07.12.2015]


 INFORMACJE: Grypa ptaków
 

 Plik do pobrania [>>>]


 [18.11.2015]


 INFORMACJE: ASF w Polsce.
 

 WWW.WETGIW.GOV.PL [>>>]


 [04.03.2016]

 ZAPROSZENIE : Szkolenie dla hodowców ryb.

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie zaprasza wszystkich hodowców ryb
     z terenu powiatu pszczyńskiego na szkolenie z zakresu:

     1. Zależności troficzne stawu karpiowego - możliwość wpływu na uzyskane efekty produkcyjne.

     2. Kontrola inspekcji weterynaryjnej w gospodarstwie rybackim.

     3. Zasady współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

     Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników inspekcji weterynaryjnej
     w dniu 14.03.2016 o godz.10:00 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

     Z poważaniem
     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie
     lek.wet. Adam Paszek

 Plik do pobrania [>>>]


 [09.11.2015]


 INFORMACJE: AKWAKULTURA.
 

 WWW.WETGIW.GOV.PL [>>>]


 [05.08.2015]


 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW,
 W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY.

 Plik [PDF] [>>>]


 [2015-06-29]


 Wynik naboru na stanowisko :
 kontroler weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt.

 Plik [PDF] [>>>]


 [2015-06-11]


 Ogłoszenie o pracy :
 kontroler weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt.

 Plik [PDF] [>>>]


 [30.01.2015]


 Afrykański pomór świń
 Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej.

 Plik [PDF] [>>>]


 [12.01.2015]


 Informacje dot. łancucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju.

 Informacja [>>>]


 [24.11.2014]


 Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

 Informacja [>>>]


 [29.08.2014]


 Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów
 pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

 Pobierz plik [>>>]


 [24.07.2014]
 ASF -WAŻNE!


 Afrykański pomór świń:  Informacje dla hodowców trzody chlewnej, oraz myśliwych i leśników.

 Informacja dla myśliwych i leśników [>>>]  Informacja dla hodowców trzody chlewnej [>>>]


 [6.03.2014]


 Afrykański pomór świń
 Materiały szkoleniowo - informacyjne dla lekarzy weterynarii
 oraz hodowców trzody chlewnej dot. afrykańskiego pomoru świń

 Plik [1] [>>>]  Plik [2] [>>>]


 [04.10.2013]

 Lista zgłoszeń szczepień zwierząt

 Pełna treść informacji [>>>]


 [30.09.2013]

 Ubój poza rzeźnią - wskazówki praktyczne

 Pełna treść informacji [>>>]


 [07.08.2013]

 INFORMACJA NA TEMAT AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

 Pełna treść informacji [>>>]


 [24.06.2013]

 INFORMACJA NA TEMAT AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

 Pełna treść informacji [>>>]


 [29.05.2013]

 INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
 NA TEMAT WARUNKÓW ZGŁASZANIA I REJESTRACJI KONIOWATYCH

 Pełna treść informacji [>>>]


 [28.11.2012]

 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi
 rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

 Pełna treść informacji [>>>]


 [28.09.2012]

 Informacja dla hodowców bydła, owiec i kóz dotycząca wirusa Schmallenberg, przekazana przez
 Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

 Treść informacji nt.wirusa [>>>]

 [22.05.2012]

 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie
 dla hodowców utrzymujących świnie .

 Pełna treść informacji [>>>]


 [22.05.2012]

 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie
 dla hodowców utrzymujących świnie .

 Pełna treść informacji [>>>]


 [26.04.2012]

 Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca zakazu stosowania
 mączek mięsno–kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.

 Pełna treść informacji [>>>]


 [20.04.2012]

 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie
 dotycząca nakazu grupowego utrzymywania loch i loszek w gospodarstwach.

 Pełna treść informacji [>>>]


 [20.02.2012]

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie przekazuje informację
 dotyczącą wykrycia nowego wirusa pochodzącego z rodziny Bunyaviridae
 rodzaju Orthobunyavirus, który otrzymał nazwę wirus Schmallenberg.

 Treść informacji nt.wirusa [>>>]

 Dział "Zagrożenia epidemiczne" na stronie PIW - PIB w Puławach [>>>]