UWAGA: Strona WWW korzysta z plików cookies - czytaj informację: [>>>]

Rejestr Zmian w BIP

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pszczynie


  
bip.piwetpszczyna.pl
  [06.07.2021]   Uwaga: Informacja dot.Bioasekuracji >>>
  [16.06.2021]   Uwaga: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie >>>
  [28.04.2021]   Uwaga: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie >>>
  [23.04.2021]   Uwaga: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie >>>
  [01.04.2021]   Uwaga: Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie >>>
  [30.11.2020]   Uwaga: Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie >>>
  [09.10.2020]   Uwaga: Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie >>>
  [02.07.2020]   Uwaga: INFORMACJE DLA ROLNIKÓW >>>
  [12.06.2020]   Uwaga: Aktualizacja formularza dla Lekarzy Weterynarii >>>
  [02.04.2020]   Uwaga: Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje - ważny komunikat dla Rolników >>>
  [17.03.2020]   Uwaga: Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje - komunikat dot.sytuacji epidemiologicznej >>>
  [13.03.2020]   Uwaga: Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje - komunikat dot.sytuacji epidemiologicznej >>>
  [14.11.2019]   Uwaga: Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje - dot.naboru lekarzy >>>
  [08.02.2019]   Aktualizacja: Praktyczne wskazówki dot.konieczności uboju poza rzeźnią >>>
  [04.02.2019]   Uwaga: Praktyczne wskazówki dot.konieczności uboju poza rzeźnią >>>
  [20.12.2018]   Uwaga: Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje - Lekarze wolnej praktyki >>>
  [22.11.2018]   Uwaga: UWAGA HODOWCY - zasady bioasekuracji >>>
  [31.10.2018]   Uwaga: OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PSZCZYNIE >>>
  [27.09.2018]   Uwaga: Ogłoszenie o naborze nr 34879 z dnia 27 września 2018r. >>>
  [24.09.2018]   Uwaga: Wynik naboru z dnia 24 września 2018r. >>>
  [01.09.2018]   Uwaga: Ogłoszenie o naborze nr 33265 z dnia 01 września 2018r. >>>
  [01.08.2018]   Uwaga: Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie z dn.27 lipca 2018r >>>
  [21.06.2018]   Uwaga: Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie z dn.20 czerwca 2018r >>>
  [12.06.2018]   Aktualizacja: Informacja dot. Ochrony danych osobowych [RODO] >>>
  [09.04.2018]   Aktualizacja: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii >>>
  [04.04.2018]   Publikacja: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii >>>
  [22.03.2018]   Publikacja: Informacja nt.wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących w 2018 roku >>>
  [14.03.2018]   Publikacja: Informacja Głównego Lekarza Weterynarii >>>
  [16.02.2018]   Publikacja: Ogloszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii >>>
  [10.01.2018]   Publikacja: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii >>>
  [15.11.2017]   Publikacja: Ogloszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii >>>
  [06.11.2017]   Uwaga: obowiązek spisu zwierząt (bydła,owiec,kóz,świn) >>>
  [09.10.2017]   Formularz: ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE PASIEKI >>>
  [15.09.2017]   Uwaga: Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie z dn.14 września 2017r >>>
  [04.09.2017]   Publikacja: Ognisko zgnilca amerykańskiego pszczół >>>
  [13.06.2017]   Publikacja: Informacje w sprawie zasad przemieszczania świń >>>
  [06.04.2017]   Publikacja: PLW informuje: UWAGA WŁAŚCICIELE DROBIU >>>
  [13.02.2017]   Publikacja: Sprzedaż bezpośrednia - informacja ze strony MRiRW. >>>
  [30.12.2016]   Aktualizacja: Druki do rozliczeń dla Lekarzy Wyznaczonych. >>>
  [27.12.2016]   Publikacja: Druk zgłoszenia utrzymywania drobiu. >>>
  [23.12.2016]   Publikacja: Lista lekarzy weterynarii zakwalifikowanych do wykonywania zadań IW w 2017 roku. >>>
  [22.12.2016]   Publikacja: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii. >>>
  [06.12.2016]   Publikacja: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii. >>>
  [09.11.2016]   Publikacja: Ogłoszenie o naborze lekarzy weterynarii do wykonywania zadań IW w 2017 roku. >>>
  [19.10.2016]   Publikacja: Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt. >>>
  [13.10.2016]   FILM: Zasady ochrony gospodarstw przed ASF. >>>
  [26.08.2016]   Publikacja: Zasady ochrony gospodarstw przed ASF. >>>
  [17.08.2016]   Publikacja: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii. >>>
  [09.08.2016]   Publikacja: Prezentacja dot. ASF (afrykańskiego pomoru świń). >>>
  [06.06.2016]   Publikacja: Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów... >>>
  [18.04.2016]   Publikacja: Uwaga! Hodowcy trzody chlewnej. >>>
  [04.03.2016]   Publikacja: Zaproszenie dla hodowców ryb. >>>
  [07.12.2015]   Publikacja: Grypa ptaków - informacje dla hodowców. >>>
  [18.11.2015]   Publikacja: ASF w Polsce - zbiór informacji. >>>
  [09.11.2015]   Publikacja: Akwakultura - zbiór informacji. >>>
  [22.09.2015]   Publikacja: Aktualizacja adresu skrytki e-PUAP. >>>
  [05.08.2015]   Publikacja: Informacja dla właścicieli gospodarstw, w których utrzymywane są owce lub kozy. >>>
  [29.06.2015]   Publikacja: Wynik naboru na stanowisku kontrolera wet. >>>
  [11.06.2015]   Publikacja: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy. >>>
  [30.01.2015]   Publikacja: Informacja dla podróżnych wjeżdżających do Unii Europejskiej. >>>
  [12.01.2015]   Publikacja: Informacje dot. łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju >>>
  [24.11.2014]   Publikacja: Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami w sprzedaży detalicznej >>>
  [19.09.2014]   Publikacja: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane       >>>
  [29.08.2014]   Publikacja: Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży >>>
  [24.07.2014]   Publikacja: Afrykański pomór świń >>>
  [06.03.2014]   Publikacja: Afrykański pomór świń >>>
  [04.10.2013]   Publikacja: Lista zgłoszeń szczepień zwierząt >>>
  [30.09.2013]   Publikacja: Ubój poza rzeźnią - wskazówki praktyczne. >>>
  [07.08.2013]   Publikacja: Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru swiń. >>>
  [15.07.2013]   Publikacja: Wzór - Protokół dochodzenia epizootycznego >>>
  [24.06.2013]   Publikacja: Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru swiń. >>>
  [29.05.2013]   Publikacja: Informacja PLW nt.warunków zgłaszania i rejestracji koniowatych. >>>
  [28.11.2012]   Publikacja: Wytyczne w sprawie postępowania z żywymi rybami w sprzedaży detalicznej. >>>
  [28.09.2012]   Publikacja: Informacja dla hodowców bydła, owiec i kóz dotycząca wirusa Schmallenberg >>>
  [22.05.2012]   Publikacja: Informacja PLW dla hodowców utrzymujących świnie >>>
  [26.04.2012]   Publikacja: Informacja w sprawie zakazu stosowania mączek mięsno–kostnych >>>
  [20.04.2012]   Publikacja: Informacja PLW dot.nakazu grupowego utrzymywania loch i loszek >>>
  [20.02.2012]   Publikacja: Informacja PLW nt.wykrycia nowego wirusa >>>
  [10.02.2012]   Publikacja: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy >>>
  [04.01.2012]   Publikacja: Wzór oświadczenia dla lekarzy weterynarii >>>
  [30.10.2011]   Publikacja: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane       >>>
  [10.10.2011]   Publikacja: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PZP nr:266015 - 2011r       >>>
  [04.10.2011]   Publikacja: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PIW.P.362/ZP-10/1/2011       >>>
  [27.09.2011]   Publikacja: Archiwizacja ogłoszenia PZP nr:283922-2011r >>>
  [12.09.2011]   Publikacja: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr:283922-2011r >>>
  [05.09.2011]   Publikacja: Regulamin i schemat organizacyjny edycja 2011 >>>
  [24.08.2011]   Publikacja: Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru >>>
  [04.08.2011]   Publikacja: Publikacja ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko pracy >>>
  [24.06.2011]   Publikacja: Informacja dotycząca ubojów gospodarczych zwierząt >>>
  [03.03.2011]   Publikacja: Raport miesięczny lekarzy wolnej praktyki >>>
  [03.03.2011]   Publikacja: Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt >>>
  [18.02.2011]   Publikacja: Wzory do rozliczenia badania i nadzoru nad zakładami >>>
  [09.01.2009]   Publikacja: Informacje dot.zwalczania choroby Aujeszky >>>
  [06.04.2008]   Publikacja: Plany kryzysowe - katalog >>>